Masz pytanie?
Jeśli chcesz znaleźć odpowiedni apartament dla siebie lub zapytać o inną informację zawartą na naszej stronie, zapraszamy do wypełenienia formularza poniżej:
Imię
E-mail
Pytanie

Konto w serwisie to:
szybsza rezerwacja
podgląd Twoich rezerwacji
promocje prosto na email


Sprawdź rezerwację:
wystarczy email i termin pobytu
sprawdź status rezerwacji
wydrukuj/wyślij voucher
Regulamin

Regulamin

 

I. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.apart-center.pl, firmy Apart-Center Agnieszka Bourgeois siedzibą w Zakopanem, ul. Pardałówka 32/6, NIP 736-146-98-74 i wiąże się z jednoznacznym zaakceptowaniem postanowień niniejszego  regulaminu. Umowa najmu nieruchomośi pomiędzy klientem (wynajmującym apartament), a właścicielem mieszkania zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie. Za pośrednictwem serwisu www.apart-center.pl Apart-Center Agnieszka Bourgeois świadczy na rzecz właścicieli obiektów usługi noclegowe, reklamowe i promocyjne do czego jest przez nich upoważniona na podstawie stosownych umów.

II. Zasady rezerwacji apartamentu.

1. Rezerwacja on - line.

Celem dokonania rezerwacji klient wybiera apartament , który chce zarezerwować, nastenie wypełnia formularz wpisując daty oraz ilość osób. Po  kliknięciu na guzik PRZELICZ system wyświetla dane rezerwacji wraz z ceną za pobyt i kwotą zadatku, w większości przypadków wynoszący 30% ceny usługi, który musi zostać wpłacony , aby rezerwacja została potwierdzona. Aby kontynuować rezerwacje należy  kliknąć na guzik REZERWUJ,  wypełnić wyświetloną tabele danych osobowych , w celu uzyskania FV  proszę zaznaczyć odpowiednie pole podczas rezerwacji. Następnie klient wybiera sposób zapłaty zadatku *ZAPŁAĆ ON - LINE* LUB *ZAPŁAĆ PRZELEWEM BANKOWYM*. System automatycznie zaznacza wybrany obiekt jako wstępnie zarezerwowany.

Jeśli klient wybrał *ZAPŁAĆ ON - LINE* :

Kartą kredytową lub przelewem on - line

W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem on-line, zadatek należy wpłacić przy użyciu systemu płatności DOTPAY, do którego system przeprowadzi automatycznie. Brak dokonania zapłaty kartą kredytową  lub przelewem on line w czasie 15 minut po wybraniu opcji *zapłać on-line* spowoduje anulowanie rezerwacji.

W przypadku dokonywania rezerwacji na trzy dni przed planowanym przyjazdem konieczne jest uiszczenie zadatku poprzez system dotpay oraz potwierdzenia złożonej rezerwacji telefonicznie

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację Rezydentowi.

Jeśli klient wybrał *ZAPŁAĆ PRZELEWEM BANKOWYM*.

W przypadku wpłaty na konto bankowe, w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację zadatkową zostaną zawarte dane konta bankowego, na które należy wpłacić zadatek w ciągu 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Po wpłaceniu zadatku należy potwierdzenie przelewu przesłać na nr fax. 182000078 lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania, a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

2. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa

W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 48h - w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niż 30% ceny usługi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h rezerwacja będzie anulowana.

3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy Apart-Center Agnieszka Bourgeois. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy .O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Jeśli Klient nie stawi się pod adres apartamentu do godz. 21 w dniu rozpoczęcia się zarezerowanego pobytu nie przysługuje mu żadna refundacja, rezerwacja zostanie anulowana , a apartament wystawiony do ponownej sprzedaży.

 

IV. Zmiany w rezerwacji

a) Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma Apart-Center Agnieszka Bourgeois rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem nowego terminu, APARTAMENT MUSI POZOSTAĆ TEN , który został wybrany w  pierwotnej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

b) Przedłużenie pobytu - termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten Rezydentowi.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy  APART-CENTER mailowo i dopłaty różnicy w cenie.

d) Apart-Center zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji. W przypadku kiedy, apartament będzie tańszy w zarezerwowanym terminie Apart-Center zwróci różnicę w cenie wynajmu, wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie www.apart-center.pl

e) Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić APART-CENTER o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

V. Warunki umowy najmu

1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconego wcześniej zadatku) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu (ewentualnie przypadające mu jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym lub na parkingu).

2. Cena

Podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w kwestii klienta Obowiązująca w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.

3. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przyjazd - powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialny za przekazanie kluczy . Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta.

Doba hotelowa - Standardowo można wprowadzić się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Rezydentem. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy i będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty pieniędzy  za pobyt ,widniejącej na voucherze podczas zameldowania się w apartamencie ,nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

8. Kaucja na czas pobytu

Apart-Center zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 300 do 500 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia szkód, powstałych z winy klienta

 

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmę Apart-Center Agnieszka Bourgeois o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.

2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, firma Apart-Center Agnieszka Bourgeois ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Apart-Center Agnieszka Bourgeois, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

4. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

5. Korzystanie z kominka ? klient zobowiązuje się do korzystania z kominka wyłącznie w czasie obecności w apartamencie. Zabrania się pozostawienia rozpalonego ognia w kominku bez osobistego dozoru.

 

VII. Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 5, jedno na apartament , śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

 

VII. Opłata za zwierzęta

Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo anulowania rezerwacji lub zaproponowania klientowi obiektu zastępczego. Cena proponowanego noclegu w zaproponowanym lokalu nie musi być taka sama jak cena wcześniej zarezerwowanego noclegu.Jeśli kilient nie zaakceptuje proponowanej oferty zastępczej , kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z ewentualnym potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.apart-center.pl i www.ogrodygorskie.pl , Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu apart-center.pl oraz firm dotpay odpowiedzialnej za sam proces płatności on-line. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

X. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby APART-CENTER.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF

Znajdź wolny obiekt


po wpisaniu dat i ilości osób, naciśnij SZUKAJ. Wyświetlaja się TYLKO wolne obiekty, a po kliknięciu na zdjęcie wybranego apartamentu podliczy się automatycznie cena za pobyt, aby sprawdzić inny obiekt, wrócić na poprzednia stronę za pomocą strzałki i kliknij na inne zdjęcie. Po wybraniu apartamentu kliknij ZAREZERWUJ pod wyświetlona cena.
Typ:

Data przyjazdu:

Data wyjazdu:

Ilość dni:  Liczba osób: 
* Dokonujac rezerwacji wybierz łączną liczbę osób dorosłych i dzieci. W formularzu nie uwzględnia się tylko JEDNEGO dziecka do lat 5, śpiącego z dorosłymi bez dodatkowej pościeli.

Last MinuteKontakt

Pardałówka 32/6, Zakopane

Rezerwacja telefoniczna:
kom.: +48 608 773 680
stacjonarny/fax: +48 18 20 000 78

Napisz do nas:
apartamenty@apart-center.pl

Newsletter


Wpisz adres e-mail aby otrzymywać informacje o promocjach i ciekawych ofertach!

E-mail

Jaka będzie pogoda?