APARTAMENTY ZAKOPANE

Rezerwacja telefoniczna lub mailowa w godzinach 8:00-21:00 +48 608 773 680   apartamenty@apart-center.pl

« Wstecz | Strona główna / RODO - Apart Center

RODO

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apart-Center, z siedzibą w Zakopanem.
 
2. Pani/Pana dane osobowe tj. : imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, adres będą przetwarzane w celu marketingowym, bądź w celu wykonania umowy wynajmu, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody .
 
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych tj. [Urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, firmy obsługujące system płatności elektronicznych, firmy informatyczne, biuro rachunkowe, z którymi mamy zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych itp.]
 
4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres [np. do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego]
 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, , a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 
6. (Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli na podstawie udzielonej zgody )Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów umowy.
 
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.